ITC / Pracownicy / Naukowo - dydaktyczni / Pietrak Karol

Karol Pietrak

dr inż., adiunkt - Zakład Termodynamiki pokój 208, e-mail: karol.pietrak@itc.pw.edu.pl tel. 22 234 52 23

Konsultacje:

czwartek 14:00-15:00

Zainteresowania naukowe:

 • Metody numeryczne
 • Przewodzenie ciepła w materiałach o złożonej strukturze
 • Transport ciepła przez granicę fazową
 • Metody pomiaru właściwości cieplnych
 • Metody rozwiązywania problemów odwrotnych

Przykładowe tematy projektów obliczeniowych, prac przejściowych i dyplomowych:

 • Wykonanie badania właściwości cieplno-wilgotnościowych cegły silikatowej (paroprzepuszczalności)
 • Napisanie programu środowiska MATLAB lub Octave do analizy zdjęć SEM struktur kompozytowych
 • Metody machine learning w zadaniach optymalizacji z wykorzystaniem narzędzi programu MATLAB
 • Zastosowanie metod uczenia maszynowego w problemach wymiany ciepła z wykorzystaniem środowiska MATLAB
 • Obliczenia układów chłodzenia elektroniki i innych wymienników ciepła (analityczne i numeryczne)
 • Przegląd metod tomografii komputerowej (+symulacja MATLAB)
 • Niepewność wyników pomiaru, rodzaje błędów pomiarowych oraz sposoby ich szacowania (praca opisowa na podstawie najnowszych norm)
 • Wykonanie próbek kompozytów warstwowych do badań transportu ciepła przez granicę warstw przy różnych metodach łączenia

 Dydaktyka:

 • Termodynamika
 • Laboratorium Zintegrowane
 • Informatyka 1
 • Termodynamika 2
 • Wymiana Ciepła
 • Metody numeryczne w wymianie ciepła

Ważniejsze publikacje:

Czasopisma:

 • Pietrak K., Łapka P., Kujawińska M.: Inverse analysis for the identification of temporal and spatial characteristics of a short super-Gaussian laser pulse interacting with a solid plate, w: International Journal of Thermal Sciences, vol. 134, 2018, ss. 585-593, DOI:10.1016/j.ijthermalsci.2018.08.040, IF(3,615)
 • Pietrak K., Wiśniewski T., Kubiś M.: Application of flash method in the measurements of interfacial thermal resistance in layered and particulate composite materials, w: Thermochimica Acta, nr 654, 2017, ss. 54-64, DOI:10.1016/j.tca.2017.05.007, IF(2,236)
 • Pietrak K., Kubiś M., Langowski M., Kropielnicki M., Wultański P.: Effect of particle shape and imperfect filler-matrix interface on effective thermal conductivity of epoxy-aluminum composite, w: Composites, Theory and Practice, PTMK, nr 17:4, 2017, ss. 183-188
 • Pietrak K., Wiśniewski T.: A review of models for effective thermal conductivity of composite materials, w: Journal of Power Technologies vol. 95, nr 1, 2015, ss. 14-24
 • Jarzębowska E., Pietrak K.: Constrained Mechanical Systems Modeling and Control: a Free-Floating Space Manipulator Case as a Multi-Constrained System, w: Robotics and Autonomous Systems, Elsevier, vol. 62, nr 10, 2014, ss. 1353-1360, DOI:10.1016/j.robot.2014.04.004., IF(1,256)
 • Pietrak K., Wiśniewski T.: Methods for experimental determination of solid-solid interfacial thermal resistance with application to composite materials, w: Journal of Power Technologies vol. 94, nr 4, 2014, ss. 270-285

Materiały konferencyjne:

 • Cieślikiewicz Ł., Wasik M., Kubiś M., Bugaj M., Łapka P., Pietrak K., Wiśniewski T., Furmański P., Seredyński M.: Developement of the experimental stand with centrally located specimen for investigation of heating and drying proces in the porous building materials, w: Proceedings of the 5th International Conference Contemporary Problems of Thermal Engineering. Energy Systems in the Near Future: Energy, Exergy and Economics / Stanek Wojciech [et al.] (ed.), 2018, Institute of Thermal Technology, ISBN 978-83-61506-46-1, ss. 169-177
 • Cieślikiewicz Ł., Łapka P., Wasik M., Kubiś M., Pietrak K., Wiśniewski T., Furmański P., Seredyński M.: Development of the experimental stand for investigation of heating and drying phenomena in the porous building materials with one surface of the sample exposed to the flowing air, w: Heat Transfer and Renewable Sources of Energy 2018: Book of Abstracts / Kujawa Tomasz, Stachel Aleksander A., Zapałowicz Zbigniew (ed.), 2018, Wydawnictwo Uczelniane Uczelniane, ISBN 978-83-7663-264-3, ss. 109-110
 • Pietrak K., Marek A., Łapka P.: Identification of high-energy laser pulse characteristics based on numerical heat transfer model and artificial neural networks, in: Proceedings of the 5th International Conference Contemporary Problems of Thermal Engineering. Energy Systems in the Near Future: Energy, Exergy and Economics / Stanek Wojciech [i in.] (eds.), 2018, Institute of Thermal Technology, ISBN 978-83-61506-46-1, pp. 199-206
 • Jarzębowska E., Pietrak K.: Control Oriented Dynamic Modeling Framework for Constrained Multibody Systems: A Case Study of a Free-Floating Space Manipulator, w: Proceedings of the 11th DSTA International Conference / Awrejcewicz Jan, Olejnik P., Mrozowski J. (ed.), 2011, Politechnika Łódzka, ss. 139-144

Wygłoszone referaty:

 • Pietrak K., Marek A., Łapka P.: Identification of high-energy laser pulse characteristics based on numerical heat transfer model and artificial neural networks, in: 5th International Conference Contemporary Problems of Thermal Engineering - CPOTE 2018, Gliwice, Poland, 18-21 September 2018
 • Łapka P., Pietrak K., Kujawińska M., Malesa M., Oniszk Ł.:  Development and validation of an inverse method for identification of thermal characteristics of a short laser pulse, ICCHMT 2018, Cracow, Poland, 21-24 May 2018
 • Kubiś M., Pietrak K., Cieślikiewicz Ł., Łapka P., Furmański P., Wiśniewski T., Seredyński M., Wasik M.: Investigations on thermal anisotropy of ceramic bricks, in: 5th International Conference Contemporary Problems of Thermal Engineering - CPOTE 2018, Gliwice, Poland, 18-21 September 2018
 • Pietrak K, Wiśniewski T S.: Thermal characterization of composite materials by the flash technique, in: Experimental Mechanics of Solids - 27th Symposium, Jachranka, Poland, October 19÷22, 2016
 • Pietrak K.: Determination of interfacial thermal resistance at epoxy/aluminium interface using laser flash method – numerical modelling and inverse problem solution, in: Numerical Heat Transfer 2015, Eurotherm Seminar No 109 Gliwice-Warsaw, Poland, 27-30 September 2015

Google scholar

Udział w projektach i grantach badawczych:

 • 2017-: „Opracowanie innowacyjnej technologii osuszania i izolowania murów, DryWall", POIR.04.01.02-00-0099/16
 • 2013-2016: Projekt „INNOOS -Opracowanie innowacyjnego systemu stanowisk do badań ochron osobistych”, NCBiR, nr O-ROB/ 0011/03/001 -wykonawca
 • 2012-2013: Projekt „TERMET – Nowe materiały konstrukcyjne o podwyższonej przewodności cieplnej” , nr POIG.01.01.02-00-097/09 – wykonawca
 • 2014-2015: Opracowanie metody wyznaczania parametrów cieplnych materiałów heterogenicznych na podstawie sygnału LFA, kierownik: Tomasz Wiśniewski, grant dziekański MEiL - wykonawca
 • 2009: „Uniwersalizacja metody diagnozowania węzłów łożyskowych i elementów wirujących zespołów napędowych oparta na metodach modulacji częstotliwości FAM-C oraz FDM A”, kierownik: Andrzej Gębura, grant badawczy ITWL - wykonawca

Recenzje artykułów do czasopism:

 • Thermochimica Acta, International Journal of Solids and Structures, International Journal of Materials Research, eXPRESS Polymer Letters

Materiały dla studentów: