ITC / Pracownicy / Naukowo - dydaktyczni / Pietrak Karol

Karol Pietrak

dr inż., adiunkt - Zakład Termodynamiki pokój 205, e-mail: karol.pietrak@itc.pw.edu.pl tel. 22 234 52 09

Konsultacje:

 • pon 12-14

Zainteresowania naukowe:

 • Metody numeryczne
 • Problemy odwrotne
 • Sztuczna inteligencja
 • Układy złożone

Tematyka projektów obliczeniowych, prac przejściowych i dyplomowych:

 • Napisanie programu środowiska MATLAB lub Octave do analizy zdjęć struktur kompozytowych - voxelizacja, wyznaczanie udziałów objętościowych składników, wydłużenia cząsteczek zbrojenia, orientacji itp.
 • Implementacja numeryczna mikro-mechanicznego modelu przewodzenia ciepła w materiale kompozytowym (MATLAB lub Octave)
 • Numeryczna symulacja odtwarzania obrazów w tomografii komputerowej (programowanie MATLAB)
 • Numeryczna symulacja transportu ciepła i masy w rurce cieplnej (Fluent)
 • Zastosowanie metody siatki Boltzmanna w zagadnieniach transportu ciepła w materiale kompozytowym (praca opisowa i obliczeniowa - własne kody w MATLAB)
 • Wyznaczanie nieznanych parametrów (masa, moment bezwładności, połeżenie środka masy) ładunku uchwyconego przez manipulator kosmiczny metodami optymalizacji np. optymalizacja rojem cząstek, algorytm genetyczny, ewolucja różnicowa, sieć neuronowa
 • Zastosowanie metod optymalizacji (gradientowych i stochastycznych) do zadań odwrotnych wymiany ciepła (temat szczegółowy zaproponowany przez studenta)

 Dydaktyka:

 • Termodynamika
 • Laboratorium Zintegrowane
 • Informatyka 1
 • Termodynamika 2
 • Wymiana Ciepła
 • Metody numeryczne w wymianie ciepła

Publikacje:

Udział w projektach i grantach badawczych:

 • 2017-: „Opracowanie innowacyjnej technologii osuszania i izolowania murów, DryWall", POIR.04.01.02-00-0099/16
 • 2013-2016: Projekt „INNOOS -Opracowanie innowacyjnego systemu stanowisk do badań ochron osobistych”, NCBiR, nr O-ROB/ 0011/03/001 -wykonawca
 • 2012-2013: Projekt „TERMET – Nowe materiały konstrukcyjne o podwyższonej przewodności cieplnej” , nr POIG.01.01.02-00-097/09 – wykonawca
 • 2014-2015: Opracowanie metody wyznaczania parametrów cieplnych materiałów heterogenicznych na podstawie sygnału LFA, kierownik: Tomasz Wiśniewski, grant dziekański MEiL - wykonawca
 • 2009: „Uniwersalizacja metody diagnozowania węzłów łożyskowych i elementów wirujących zespołów napędowych oparta na metodach modulacji częstotliwości FAM-C oraz FDM A”, kierownik: Andrzej Gębura, grant badawczy ITWL - wykonawca

Materiały dla studentów: