ITC / Pracownicy / Naukowo - dydaktyczni / Pietrak Karol

Karol Pietrak

dr inż., adiunkt - Zakład Termodynamiki pokój 208, e-mail: karol.pietrak@itc.pw.edu.pl tel. 22 234 52 23

Konsultacje:

czwartek 14:00-15:00

Zainteresowania naukowe:

 • Metody numeryczne
 • Przewodzenie ciepła w materiałach o złożonej strukturze
 • Transport ciepła przez granicę fazową
 • Metody pomiaru właściwości cieplnych
 • Metody rozwiązywania problemów odwrotnych

Przykładowe tematy projektów obliczeniowych, prac przejściowych i dyplomowych:

 • Wykonanie badania właściwości cieplno-wilgotnościowych cegły silikatowej (paroprzepuszczalności)
 • Napisanie programu środowiska MATLAB lub Octave do analizy zdjęć SEM struktur kompozytowych
 • Metody machine learning w zadaniach optymalizacji z wykorzystaniem narzędzi programu MATLAB
 • Zastosowanie metod uczenia maszynowego w problemach wymiany ciepła z wykorzystaniem środowiska MATLAB
 • Obliczenia układów chłodzenia elektroniki i innych wymienników ciepła (analityczne i numeryczne)
 • Przegląd metod tomografii komputerowej (+symulacja MATLAB)
 • Niepewność wyników pomiaru, rodzaje błędów pomiarowych oraz sposoby ich szacowania (praca opisowa na podstawie najnowszych norm)
 • Wykonanie próbek kompozytów warstwowych do badań transportu ciepła przez granicę warstw przy różnych metodach łączenia

 Dydaktyka:

 • Termodynamika
 • Laboratorium Zintegrowane
 • Informatyka 1
 • Termodynamika 2
 • Wymiana Ciepła
 • Metody numeryczne w wymianie ciepła

Publikacje:

Udział w projektach i grantach badawczych:

 • 2017-: „Opracowanie innowacyjnej technologii osuszania i izolowania murów, DryWall", POIR.04.01.02-00-0099/16
 • 2013-2016: Projekt „INNOOS -Opracowanie innowacyjnego systemu stanowisk do badań ochron osobistych”, NCBiR, nr O-ROB/ 0011/03/001 -wykonawca
 • 2012-2013: Projekt „TERMET – Nowe materiały konstrukcyjne o podwyższonej przewodności cieplnej” , nr POIG.01.01.02-00-097/09 – wykonawca
 • 2014-2015: Opracowanie metody wyznaczania parametrów cieplnych materiałów heterogenicznych na podstawie sygnału LFA, kierownik: Tomasz Wiśniewski, grant dziekański MEiL - wykonawca
 • 2009: „Uniwersalizacja metody diagnozowania węzłów łożyskowych i elementów wirujących zespołów napędowych oparta na metodach modulacji częstotliwości FAM-C oraz FDM A”, kierownik: Andrzej Gębura, grant badawczy ITWL - wykonawca

Działalność organizacyjna:

 • od 2019 r. redaktor Bazy Wiedzy PW
 • od 2018 r. redaktor stron internetowych Zakładu Termodynamiki

Recenzje artykułów do czasopism:

 • Thermochimica Acta, International Journal of Solids and Structures, International Journal of Materials Research, eXPRESS Polymer Letters

Hobby:

 • śpiewanie w chórze, komponowanie muzyki, poezja, psychologia

Materiały dla studentów: