ITC / Pracownicy / Naukowo - dydaktyczni / Smyk Adam

Adam Smyk

dr inż. - Zakład Pomp Napędów i Siłowni pokój 302, e-mail: Adam.Smyk@itc.pw.edu.pl tel. 22 234 52 94

Link do folderu Materiały Dydaktyczne (wymaga zalogowania)

Tematyka prac badawczo – naukowych:

 • Technologie trójgeneracyjne skojarzonegowytwarzania energii elektrycznej, ciepła i chłodu,
 • Efekty energetyczne, ekologiczne i ekonomiczne układów skojarzonych i trójgeneracyjnych,
 • Optymalizacja pracy systemów i sieci ciepłowniczych,
 • Dobór układów cieplnych elektrowni i elektrociepłowni,
 • Optymalizacja doboru mocy podstawowej i szczytowej w elektrociepłowniach,
 • Efektywność energetyczna w ciepłownictwie.

Dydaktyka:

 • Siłownie cieplne - NS550
 • Systemy ciepłownicze - NS557
 • Fizyka inżynierska –ćwiczenia - NW104
 • Informatyka I – ćwiczenia - NW106
 • Laboratorium MUE I, II - NS524, TSC06

Tematyka prac dyplomowych i przejściowych:

 • Badania efektywności energetycznej, ekologicznej i ekonomicznej układów skojarzonego wytwarzania ciepła i energii elektryczne,
 • Badania efektywności energetycznej, ekologicznej i ekonomicznej układów trójgeneracyjnych,
 • Optymalizacja pracy systemu ciepłowniczego  z uwzględnieniem podziału obciążeń między źródła ciepła i doboru wykresu regulacyjnego,
 • Optymalizacja doboru mocy podstawowej i szczytowej w elektrociepłowni komunalnej,
 • Analiza możliwości poprawy sprawności elektrowni konwencjonalnych poprzez zmiany w układzie cieplnym,
 • Analizy opłacalności rozbudowy ciepłowni poprzez wprowadzenie kogeneracji,
 • Badanie możliwości zwiększenia efektywność energetycznej systemów ciepłowniczych,

Ważniejsze publikacje:

 • Falba Ł., Pietrzyk Z., Smyk A. Wykorzystanie MES do obliczania strat ciepła w miejskiej sieci ciepłowniczej,   COW 3, str. 8-12,2009,
 • Zbigniew Pietrzyk A. SmykMetodyka określania mocy przyłączeniowej dla systemu ciepłowniczego, Rynek Energii 6(85 str.39-45,2009,
 • Kręcielewska E., Smyk A. Badania nowych i oceny eksploatowanych elementów preizolowanych prowadzone w Laboratorium Badawczym OBRC SPEC S.A. w Warszawie – część I  Instal 9/2009,  s. 32-36,  część II ,  INSTAL 10, str. 11-14, 2009,
 • Smyk A., Kręcielewskia E., Łebek A.: Quality Assesment of Joint Sleeves for Preisulatet Pipes.  EuroHeat&Power. English Edition. Vol. 7-II/2010, p.p 46-49, 2010,
 • Smyk A., Kręcielewskia E., Abatorab K.: Theraml Conductivity Coefficient for New Preisulated Pipes.  EuroHeat&Power. English Edition. Vol. 7-III/2010, pp.  44-49, 2010,
 • Smyk A, Pietrzyk Z.: Dobór średnicy przyłączy i sieci osiedlowej w m.s.c. z uwzględnieniem optymalnej prędkości wody sieciowej. III KT IGCP, Zegrze, 3-4.XI.2010r. Materiały Konferencyjne. str 114-121, 2010,
 • Smyk A., Pietrzyk Zb. Czy w Polsce istnieje realna szansa na chłód z central zasilanych ciepłem systemowym.  COW, Nr 41/11, str .400-407, 2010,
 • Kręcielewska E., Abatorab K, Smyk A.: Własności cieplne izolacji ze sztywnych tworzyw porowatych – współczynnik przewodzenia ciepła oraz odporność termiczna. INSTAL, Nr 7-8, str 4¸8, 2011,
 • Kręcielewska E., Abatorab K, Smyk A.: Współczynnik przewodzenia ciepła izolacji PUR eksploatowanych rurociągów preizolowanych. INSTAL, Nr 9, str. 12-14, 2011,
 • Kręcielewska E., Łebek A, Smyk A.,Analiza możliwości zmniejszenia kosztów i strat przesyłania ciepła przez integrację rurociągów preizolowanych tradycyjnych, podwójnych i giętkich. COW Nr  42/7-8 str. 275¸285, 2011,
 • Smyk A., Pietrzyk Z.: Dobór średnicy rurociągów w sieci ciepłowniczej z uwzględnieniem optymalnych prędkości wody sieciowej. Rynek Energii Nr 6(97), str. 1-8, 2011,
 • Smyk A., Pietrzyk Z.: Straty przenikania ciepła w sieci ciepłowniczej w różnych warunkach eksploatacyjnych. Rynek Energii Nr 6(103), str 46-51, 2012 ,
 • Smyk A., Pietrzyk Z.:  Dobór optymalnej średnicy rurociągów ciepłowniczej sieci osiedlowej. INSTAL Nr 12 str 10-15, 2012.

Ważniejsze projekty badawczo- naukowe krajowe i zagraniczne:

 • Projekt badawczy: Analiza możliwości technicznych oraz warunków ekonomicznych  opłacalności wykorzystania ciepła sieciowego do wytwarzania  chłodu dla potrzeb klimatyzacji w krajowych systemach ciepłowniczych. Okres realizacji 2006-2009. Projekt Nr  3 T10B 060 30, wykonany w ITC PW,  finansowany przez MNiSzW. Wykonawcy:  W. Jedral, K. Karaśkiewicz, Z Pietrzyk, A. Rusowicz, Jacek Szymczyk, Jan Szymczyk, A.Twarowski, A.Zielińska , Kierownik: Adam Smyk.
 • Projekt „Chłód z ciepła”  realizowany w Ośrodku Badawczo-Rozwojowym Ciepłownictwa  we współpracy VHP SA i SPEC SA . Okres 2009-2010. Projekt finansowany przez  VHP i SPEC, główni wykonawcy: Kamil Kobyliński, Zbigniew Pietrzyk, Adam Smyk. Kierownik projektu: Zbigniew Pietrzyk.

 Nagrody i inne wyróżnienia:

 • Nagroda indywidualna  Rektora Politechniki Warszawskiej za osiągnięcia naukowe – 2001,
 • Złoty Medal Prezydenta Rzeczpospolitej za długotrwałą służbę – 2010,
 • Wyróżnienie dla studenta Marcina Bugaja za pracę dyplomową pt: Analiza techniczno-ekonomiczna  budowy elektrociepłowni jądrowej do zasilania  w ciepło i energie elektryczna m.st. Warszawy w  konkursie ENEA SA „Najlepsza praca inżynierska”- edycja 2011.