ITC / Struktura / Zakłady / Zakład Chłodnictwa i Energetyki Budynku / Aktualności Chłodnicze / Rok 2010 / Bock ulepsza swoją serię sprężarek półhermetycznych do pracy z CO2 w obiegu podkrytycznym

2010-10-20: Bock ulepsza swoją serię sprężarek półhermetycznych do pracy z CO2 w obiegu podkrytycznym

Źródło: www.bock.de

Bock - producent sprężarek chłodniczych wszelakiego zastosowania polepszył własności pracy sprężarek w typach HGX12P CO2, HGX22P CO2, HGX34P CO2, HGX4 CO2. Są to sprężarki półhermetyczne przeznaczone do pracy z dwutlenkiem węgla w obiegu podkrytycznym.

Dwutlenek węgla wymaga dość wysokich ciśnień pracy, zarówno po stronie ssawnej jak i po stronie tłocznej, ponadto ze względu na to, że temepratura punku krytycznego około 31ºC obiegi podkrytyczne muszą pracować na niskich temperaturach skraplania. Powoduje to, że najczęściej układy podkrytyczne dwutlenku węgla znajdziemy w układach kaskadowych.
Sprężarki Bocka przed ulepszeniem posiadały ograniczenia na poziomie 27 bar po stronie ssawnej oraz 43 bary po stronie tłocznej. Po ulepszeniu ograniczenia są odpowiednio 40 i 55 bar dla sprężarek typu HGX12P CO2, HGX22P CO2, HGX34P CO2 oraz 27 i 55 bar dla sprężarki HGX4 CO2.

Nazwy typów pozostają bez zmian, więc należy pamiętać, że stare sprężarki miały inne wartości maksymalnych ciśnień. Jednakże wartości te są daleko poza ciśnieniami zastosowań sprężarek, więc brak zmiany w oznaczeniu nie powinien powodować żadnych uszkodzeń.