ITC / Struktura / Zakłady / Zakład Chłodnictwa i Energetyki Budynku / Aktualności Chłodnicze / Rok 2010 / Komisja Europejska opublikowała raport na temat f-gazów w latach 2007-2008

2010-08-18: Komisja Europejska opublikowała raport na temat f-gazów w latach 2007-2008

Źródło: http://ec.europa.eu/environment/climat/fluor/

Komisja Europejska opublikowała raport na temat produkcji, eksportu oraz importu fluorowanych gazów cieplarnianych za lata 2007-2008.

Produkcja na terenie Unii Europejskiej f-gazów w 2007 roku wyniosła 58 037 ton natomiast w roku 2008 było to już tylko 41 647 ton. Najpopularniejszym gazem pozostaje czynnik chłodniczy HFC-134a, którego w 2007 roku w Unii Europejskiej wyprodukowano 31 246 ton a w roku 2008 natomiast 21 529 ton.
Produkcja w Unii została zmniejszona, jednak należy zwrócić uwagę, że w tym samym czasie wzrósł import f-gazów z 59 647 ton w 2007 roku do 68 721 ton w roku 2008. Eksport kształtował się na poziomie 23 654 ton w 2007 i 19 373 ton w 2008. Co oznacza, że bilans dla całej Unii Europejskiej to zmniejszenie -3 035 ton pomiędzy latami 2007 a 2008.
Raport w dalszej części podaje, że na rynek UE wprowadzono 93 126 ton f-gazów w 2007 roku i 94 043 ton w 2008 roku. Czyli faktyczne zużycie wzrosło, wynika to zapewne z faktu, że producenci i importerzy wprowadzali na rynek zapasy z wcześniejszych lat.
Głównym odbiorcą f-gazów jest rynek chłodnictwa i klimatyzacji (68,2% masowo), producenci pianek (11,3%), producenci aerozoli (12,3%), przemysł energoelektryczny (2,5%).
Jeżeli weźmiemy pod uwagę współczynnik globalnego ocieplenia, gazów jakie są stosowane w poszczególnych dziedzinach to podział wygląda następująco: Chłodnictwo i klimatyzacja (57,7%), przemysł energoelektryczny (21,2%), producenci pianek (4,8%), producenci aerozoli (5,5%).