ITC / Struktura / Zakłady / Zakład Chłodnictwa i Energetyki Budynku / Aktualności Chłodnicze / Rok 2010 / Odzysk czynników chłodniczych w Australii tylko na papierze

2010-09-06: Odzysk czynników chłodniczych w Australii tylko na papierze

Źródło: www.hydrocarbons21.com

Jak podaje australijska organizacja "Green Cooling Association" pracująca na rzecz przyjaznych środowisku rozwiązań w chłodnictwie i klimatyzacji, obowiązek odzysku czynników chłodniczych ze starych instalacji (choć zapisany w prawie australijskim) jest powszechnie ignorowany.

Nowe instalacje i urządzenia chłodnicze i klimatyzacyjne co prawda pracują z nowymi czynnikami chłodniczym (bardzo wiele z węglowodorami), jednak urządzenia i instalacje demontowane zawierają czynniki z grupy CFC, HCFC oraz HFC. Prawo australijskie przewiduje, że w momencie demontażu należy czynnik odzyskać - jednak w praktyce odzyskuje się zaledwie kilka procent czynników - reszta trafia do atmosfery.
Organizacja "Green Cooling Association" szacuje, że przez ten proceder do atmosfery trafia nawet 500 000 ton ekwiwalentu CO2 rocznie, nie wspominając już o czynnikach niszczących warstwę ozonową.
Dodatkowo należy wspomnieć, że prawo australijskie nie przewiduje żadnych regulacji prawnych związanych z piankami wypełnionymi R11.