ITC / Struktura / Zakłady / Zakład Chłodnictwa i Energetyki Budynku / Aktualności Chłodnicze / Rok 2010 / Ukazał się raport podsumowujący warsztaty ATMOsphere 2010

2010-10-12: Ukazał się raport podsumowujący warsztaty ATMOsphere 2010

Źródło: www.atmosphere2010.com

Raport podsumowujący warsztaty ATMOsphere 2010, które odbyły się w Brukseli 27 i 28 września 2010 roku nosi nazwę: "HOW TO BRING NATURAL REFRIGERANTS FASTER TO MARKET. SUMMARY RAPORT". Głównym przesłaniem raportu jest hasło: "Potrzebujemy wskazówek ..."

Na świecie jest coraz więcej firm i organizacji, które zajmują się wprowadzaniem na rynki chłodnictwa, klimatyzacji i pomp ciepła naturalnych czynników chłodniczych. Proces ten przebiega dość powoli, stąd też duże zainteresowanie tych firm jak można byłoby to przyspieszyć.
W pierwszej, najważniejszej, części raportu zostały zamieszczone bariery, które blokują rozwój instalacji z naturalnymi czynnikami chłodniczymi i sposoby ich pokonania. Bariery podzielono na następujące grupy:

 • Cena i serwis;
 • Szkolenia i wiedza;
 • Rynki i marketing;
 • Psychologia;
 • Technologia i bezpieczeństwo;
 • Dostawy i dostępność;
 • Prawo.

32% uczestników warsztatów uznało, że zagadnienia związane z technologią i bezpieczeństwem są główną barierą w szybszym wprowadzaniu na rynek instalacji z naturalnymi czynnikami chłodniczymi. Propozycje pokonania tej bariery, zawarte w raporcie są następujące:

 • Należy ukończyć przewodnik o bezpiecznym wykorzystanie czynników naturalnych oraz przetłumaczyć go na na lokalne języki.
 • Należy rozwijać technologie z minimalnym napełnieniem czynnikiem roboczym.
 • Należy zbudować kilka demonstracyjnych instalacji, aby pokazać gdzie mogą być stosowane.
 • Należy ustandaryzować zbiorniki na naturalne czynniki chłodnicze oraz ustanowić jednoznaczne etykietowanie.
 • Należy zwiększyć bezpieczeństwo instalacji poprzez zastosowanie inteligentnej elektroniki.