ITC / Struktura / Zakłady / Zakład Chłodnictwa i Energetyki Budynku / Aktualności Chłodnicze / Rok 2011 / Niemiecka Federalna Agencja Ochrony Środowiska wydała raport o perspektywach wycofywania gazów cieplarnianych

2011-06-20: Niemiecka Federalna Agencja Ochrony Środowiska wydała raport o perspektywach wycofywania gazów cieplarnianych

Źródło: www.uba.de

Fluor

Niemiecka Federalna Agencja Ochrony Środowiska wydała raport, w którym opisuje w jaki sposób należy wycofywać gazy cieplarniane z przemysłu (głównie chłodniczego). Celem raportu jest pokazanie, że przemysł może z powodzeniem się obejść bez f-gazów.

Tytuł oryginału brzmi "Fluorierte Treibhausgase vermeiden – Wege zum Ausstieg". Autorami są Katja Becken, Dr. Daniel de Graaf, Dr. Cornelia Elsner, Gabriele Hoffmann, Dr. Franziska Krüger, Kerstin Martens, Dr. Wolfgang Plehn, Dr. Rolf Sartorius.

oport powstał głównie dlatego, że na rynku niemieckim pojawiło się duże za interesowanie informacjami na temat "fluorowanych gazów cieplarnianych". Zainteresowanie jest ze strony użytkowników komercyjnych urządzeń i instalacji, prywatnych użytkowników oraz ogólnie pojętej opinii publicznej

Raport składa się z dwóch części. Część A raportu zawiera krótkie przedstawienie fluorowanych gazów cieplarnianych. Opisuje ich właściwości oraz oddziaływanie na środowisko. Część B poddaje pod rozważania poszczególne obszary zastosowania f-gazów. Przedstawione są aktualne technologie oraz możliwości ich zamiany na bez f-gazówe.

Raport ten jest uaktualnionym raportem z 2003 roku. Uaktualniony jest głownie o informacje z eksploatowanych instalacji bez f-gazówych, których w Europie powstało ponad kilkaset.

Raport dostępny jest pod adresem http://www.uba.de/uba-info-medien-e/3977.html