ITC / Struktura / Zakłady / Zakład Chłodnictwa i Energetyki Budynku / Aktualności Chłodnicze / Rok 2011 / Połączenie nadkrytycznego obiegu z dwutlenkiem węgla z adsorpcyjnym urządzeniem chłodniczym

2011-04-02: Połączenie nadkrytycznego obiegu z dwutlenkiem węgla z adsorpcyjnym urządzeniem chłodniczym

Źródło: www.r744.com

Szwajcarska firma Frigo-Consulting AG jako pierwsza wprowadziła na rynek urządzenie, które łączy w sobie nadkrytyczny obieg na dwutlenek węgla z adsorpcyjnym urządzeniem chłodniczym. Urządzenie adsorpcyjne jest tutaj wykorzystywane jako element zmniejszający zużycie energii elektrycznej.

Koncepcja układu polega na tym, że urządzenie adsorpcyjne napędzane jest energią pochodzącą z wysokotemperaturowej części chłodnicy dwutlenku węgla. Natomiast chłód generowany przez część adsorpcyjną jest wykorzystywany do dochłodzenia niskotemperaturowej chłodnicy dwutlenku węgla. Rozwiązanie to umożliwia obniżenie temperatury dwutlenku węgla poniżej temperatury otoczenia. W konsekwencji możliwe jest uzyskanie zmniejszenia zużycia energii elektrycznej o 6 do 8 %.