ITC / Struktura / Zakłady / Zakład Chłodnictwa i Energetyki Budynku / Aktualności Chłodnicze / Rok 2011 / Skrypt pracowników zakładu o czynnikach chłodniczych został wydany

2011-09-20: Skrypt pracowników zakładu o czynnikach chłodniczych został wydany

Pod koniec września Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej wydała skrypt pt.: Czynniki chłodnicze i nośniki energii autorami skryptu są pracownicy Zakładu Aparatury Procesowej i Chłodnictwa: Andrzej Grzebielec, Adam Ruciński, Artur Rusowicz oraz Zbysław Pluta. Skrypt zawiera szereg informacji dotyczących czynników roboczych wykorzystywanych w instalacjach chłodniczych, ale i nie tylko.

Skrypt został napisany z myślą o studentach specjalności Chłodnictwo i Klimatyzacja kierunku Energetyka. Nie mniej jednak informacje zawarte w skrypcie przydatane są dla wszystkich, którzy projektują instalacje chłodnicze, instalacje pomp ciepła, instalacje słoneczne, czy inne instalacje wymagające nośników energii.