ITC / Struktura / Zakłady / Zakład Chłodnictwa i Energetyki Budynku / Aktualności Chłodnicze / Rok 2011 / Świadectwa kwalifikacji pozostają tymczasowymi certyfikatami

2011-07-10: Świadectwa kwalifikacji pozostają tymczasowymi certyfikatami

Minister Środowiska wydał informację: Informacja dotycząca certyfikatów przy wykorzystywaniu niektórych fluorowanych gazów cieplarnianych w sektorze chłodnictwa, klimatyzacji i pomp ciepła oraz w sektorze ochrony przeciwpożarowej po dniu 4 lipca 2011 r.

ROZPORZĄDZENIE (WE) nr 842/2006 PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY z dnia 17 maja 2006 r. w sprawie niektórych fluorowanych gazów cieplarnianych dało państwom członkowskim czas do 4 lipca 2011 roku na dostosowanie prawa w zakresie wprowadzania nowego prawa w zakresie niektórych fluorowanych gazów cieplarnianych, potocznie nazywanych f-gazami.

Ministerstwu, pomimo wielu projektów ustawy nie udało się doprowadzić do jej uchwalenia. Uchwała ma za zadanie regulację obowiązków wynikających z używania f-gazów.

W związku z tym Ministerstwo wydało komunikat, w którym informuje, że świadectwa kwalifikacji w zakresie substancji kontrolowanych będą w Polsce nadal pełnić rolę certyfikatów tymczasowych.

Najbliższe szkolenie z tak zwanych ozonowych świadectw kwalifikacji organizujemy 8 sierpnia 2011 roku. Więcej na stronie: uprawnienia chłodnicze.