ITC / Struktura / Zakłady / Zakład Silników Lotniczych / Dydaktyka / Tematyka proponowanych prac przejściowych i dyplomowych

Tematyka proponowanych prac przejściowych i dyplomowych

  

Dr hab. inż. M. Gieras

Tematyka prac przejściowych oraz dyplomowych:

 • Badania stoiskowe silników turbinowych i pulsacyjnych
 • Modelowanie komputerowe procesów roboczych silników turbinowych i pulsacyjnych
 • Badania procesów spalania i wybuchów
 • Modelowanie komputerowe spalania i wybuchów

Dr inż. Ł. Kapusta

Tematy prac dyplomowych

Prace numeryczne (przy użyciu programów AVL FIRE ™ oraz AVL BOOST™)

 • Przygotowanie mieszanki (wtrysk, odparowanie, mieszanie), oraz spalanie w silnikach tłokowych i rakietowych
 • Modelowanie numeryczne procesów mieszania i konwersji roztworu wodnego mocznika w układach wydechowych
 • Symulacje numeryczne pracy silników (ZI, ZS, stacjonarne, samochodowe i inne)

Prace eksperymentalne

 • Wtrysk i mieszanie paliw i utleniaczy do napędów rakietowych
 • Samozapłon hipergolicznych materiałów pędnych
 • Analiza procesów wtrysku roztworu wodnego mocznika
 • Wtrysk paliwa w warunkach gwałtownego wrzenia

Dr inż. P. Mazuro

Tematyka prac dyplomowych i przejściowych:

 • nowoczesne technologie w silnikach spalinowych
 • projekty nowatorskich części silników spalinowych
 • optymalizacja i modernizacja istniejących części silnikowych
 • badania na hamowni silników tłokowych
 • optymalizacja oprogramowania sterującego silnikami tłokowymi

Dr inż. Ł. Mężyk

Tematyka prac przejściowych oraz dyplomowych:

 • Projekty wstępne silników rakietowych
 • Badania laboratoryjne silników rakietowych (cold gas, resistojet, monopropellant)
 • Badania laboratoryjne procesu rozkładu katalitycznego i termicznego nadtlenku wodoru
 • Badania laboratoryjne zapłonu hipergolicznego
 • Projekty wstępne układów napędowych satelitów
 • Obliczenia numeryczne z zakresu optymalizacji procesów zachodzących w silnikach rakietowych
 • Wykonanie modeli istniejących już silników w technologii druku 3D

Dr inż. M. Muszyński

Prace przejściowe

 • Analiza niesprawności i uszkodzeń silników lotniczych i ich podstawowych części składowych
 • Metody i techniki monitorowania i diagnozowania silników lotniczych.

Prace dyplomowe inżynierskie

 • Projektowanie systemów monitorowania, diagnozowania oraz eksploatacji silników lotniczych
 • Projektowanie programów obsług technicznych oraz remontów silników lotniczych

Prace dyplomowe magisterskie

 • Analiza przydatności współczesnych metod monitorowania i diagnozowania stanu technicznego silników lotniczych
 • Ocena stanu technicznego silników lotniczych w kontekście podwyższania poziomu bezpieczeństwa lotów statków powietrznych

Dr inż. W. Rudy

prace eksperymentalne/experimental works:

 • spalania deflagracyjne, detonacyjne, przejście do detonacji w kanale z przeszkodami, w mieszaninach uwarstwionych / Deflagration, detonation and transition to detonation process (DDT)
 • badania laminarnej prędkości spalania pod obniżonym i podwyższonym ciśnieniu / Laminar burning velocity under low and high pressure initial conditions
 • parametry wubuchowości mieszanin dwupaliwowych / Explosion parametrs of dual-fuel mixtures

prace numeryczne/numerical works:

 • modelowanie czasu opóźnienia zapłonu w programie Cantera (rury uderzeniowej i maszyny pojedynczego sprężu) / ignition delay time with use of Cantera code (shock tube and rapid compression machine data)
 • Określenie charakterystyk czasowych rury uderzeniowej (Python/Cantera/Matlab) / Characteristic time scales of shock tube (Python/Cantera/Matlab)
 • modelowanie laminarnej prędkości spalania w programie Cantera / Laminar burning velocity with use of Cantera code
 • obliczenia CFD spalania w maszynie pojedynczego sprężu w programie AVL FIRE / CFD simulations of rapid compression machine with use of AVL FIRE software
 • obliczenia CFD spalania w kanale z przeszkodami (ddtFOAM) / CFD simulations of combustion in obstacle filled channel (ddtFOAM software)
 • Projekt wysokociśnieniowej komory o stałej objętości do badania laminarnej prędkości spalania – analiza wytrzymałościowa (MES) / High-pressure constant-volume combustion chamber for laminar burning velocity measurements (FEM method)

Dr inż Marek Sutkowski

 • modelowanie procesów przepływowych oraz spalania w silnikach przemysłowych
 • paliwa alternatywne w silnikach przemysłowych
 • nowoczesne technologie w silnikach przemysłowych
 • projekty nowatorskich silników przemysłowych
 • optymalizacja i modernizacja silnikowych przemysłowych
 • projektowanie, analiza i optymalizacja układów z silnikami przemysłowymi

Prof. dr hab. inż. A. Teodorczyk

Tematyka prac dyplomowych i przejściowych

 • modelowanie komputerowe procesów roboczych silników tłokowych
 • badania doświadczalne i numeryczne spalania i detonacji

Dr inż. M. Żbikowski

 • Zagadnienia związane z implementacją sztucznej inteligencji do optymalizacji procesów spalania
 • Rozpoznawanie obrazów
 • Symulacje komputerowe procesów spalania
 • Zagadnienie związana z optymalizacją obliczeń oraz przetwarzania danych i informacji na klastrach obliczeniowych