ITC / Ogłoszenia ITC

 • Rekrutacja na studia podyplomowe ITC
 • Konkurs na granty w dyscyplinie IŚGiE – marzec 2024
 • Seminarium instytutowe 5 marca
 • Seminarium instytutowe 27 lutego
 • Seminarium instytutowe 6 lutego
 • Centrum Badań i Rozwoju GOZ – wyznacza kierunki dla bezodpadowej energetyki
 • Oferta prac magisterskich
 • Wybory do komitetów naukowych Polskiej Akademii Nauk
 • Polskie Elektrownie Jądrowe i Politechnika Warszawska podpisały umowę o współpracy przy kształceniu kadr dla sektora jądrowego
 • Międzynarodowa Konferencja Młodych Naukowców
 • Zmarł Profesor Piotr Wolański
 • Rekrutacja na studia podyplomowe
 • Seminarium projektowe MOLCAR - 13 czerwca 2023
 • XI Międzynarodowa Szkoła Energetyki Jądrowej
 • Seminarium CSZ z cyklu Horyzonty Dyscyplin Nauki
 • Konkurs na granty w dyscyplinie IŚGiE – marzec 2023
 • Międzynarodowy kurs letni poświęcony funkcjonowaniu sztucznej inteligencji
 • Ogólnopolski konkurs na najlepszą pracę magisterską
 • Nagroda NERNST 2023
 • Nagroda dla profesor Doroty Chwieduk
 • Nagroda im. W. Nernsta edycja 2022
 • MOLCAR workshops 19-Jul-2022
 • Stypendium im. Franciszka Pchełki
 • CTH2 is seeking highly skilled and motivated candidates
 • Niezwykła misja balonowa naszych studentów
 • Badacze z PW wśród najczęściej cytowanych naukowców na świecie
 • Westinghouse Internship Program
 • Nagrody dla profesora Michała Podowskiego
 • Honorowy Tytuł „Fellow of The Combustion Institute” dla prof. Piotra Wolańskiego
 • Nagroda za wybitne osiągnięcia naukowe dla prof. Konrada Świrskiego
 • Błękitne Skrzydła dla profesora Piotra Wolańskiego
 • W dniu 7 kwietnia 2021 roku zmarł prof. dr inż. Wiesław Gogół
 • IBS - Instytut Badań Stosowanych Politechniki Warszawskiej
 • Studia Podyplomowe
 • Oferty pracy
 • Seminaria ITC
 • Archiwum ogłoszeń
 • CO2 CAPTURE TECHNOLOGIES FROM ENERGY-RELATED FLUE GASES BASED ON MOLTEN CARBONATE FUEL CELLS
 • Ranking Szkół Wyższych „Perspektywy 2014”
 • ENERGETYKA - Ranking Kierunków Studiów Perspektywy 2016
 • Energetyka - Ranking Studiów Inżynierskich Perspektywy 2017
 • Energetyka - Ranking Studiów Inżynierskich Perspektywy 2018
 • Energetyka - Ranking Studiów Inżynierskich Perspektywy 2019
 • Ranking Szkół Wyższych Perspektywy 2021
 • Energetyka - Ranking Studiów Technicznych Perspektywy 2022
 • Ogłoszenia ITC

  wydarzenia

  Zmarł Profesor Piotr Wolański

  31 sierpnia 2023r. zmarł przeżywszy 81 lat Ś.P. Profesor Piotr Wolański (ur. 16 sierpnia 1942 w Milówce). Strona domowa Profesora Piotra Wolańskiego: https://piotrwolanski.pl/

  Uroczystość pożegnania Pana Profesora miała miejsce 4.09.2023r. o godz. 12.00  w Domu Pogrzebowym na Powązkach Wojskowych

  Rekrutacja na studia podyplomowe

   rok akademicki 2023/2024 jest aktywna od 01.06.2023 https://rekrutacja.pw.edu.pl/

  Opisy studiów, wymagania rekrutacyjne i dane kontaktowe dostępne są na stronie: Oferta studiów podyplomowych

  1  Budownictwo energooszczędne, certyfikacja energetyczna, audyt energetyczny i termomodernizacja budynków od: 01.06.2023 do: 27.10.2023
  2  Eksploatacja elektrowni i elektrociepłowni parowych, gazowych i gazowo-parowych, od: 01.06.2023 do: 15.11.2023
  3  Energetyka jądrowa, od: 01.06.2023 do: 15.11.2023
  4  Nowoczesna energetyka odnawialna, od: 01.06.2023 do: 15.11.2023
  5  Turbiny gazowe i układy gazowo-parowe, od: 01.06.2023 do: 15.11.2023

  Seminarium projektowe MOLCAR - 13 czerwca 2023

  Seminarium (prezentacja wyników badań) w ramach projektu pn. „Modular system based on Molten Carbonate Fuel Cells with tailored composite membranes designed for specific flue gas compositions oriented into CCS integration with an industrial power plant”, MOLCAR odbędzie się dnia 13.06.2023 r., w sali TB1, gmach ITC, w godzinach 8.45-11.00.

  Seminarium będzie prowadzone w języku angielskim

  Agenda seminarium:

  XI Międzynarodowa Szkoła Energetyki Jądrowej

  Kontynuując tradycję poprzednich lat, Narodowe Centrum Badań Jądrowych we współpracy z Wydziałem Mechanicznym Energetyki i Lotnictwa Politechniki Warszawskiej, Departamentem Energii Jądrowej Ministerstwa Klimatu i Środowiska oraz Przedsiębiorstwem Państwowym Zakład Unieszkodliwiania Odpadów Promieniotwórczych organizują XI Międzynarodową Szkołę Energetyki Jądrowej, która odbędzie się w Warszawie, Świerku i w Różanie w dniach 15-18 maja 2023 roku.

  Głównym celem wydarzenia jest podniesienie świadomości społecznej na temat energetyki jądrowej i stosowanych technologii w przemyśle jądrowym.

  Program

  Seminarium CSZ z cyklu Horyzonty Dyscyplin Nauki

  Pierwsze seminarium naukowe z cyklu Horyzonty Dyscyplin Nauki pt. „Trójgłos na temat sztucznej inteligencji w genomiceodbędzie się w dniu 20 kwietnia 2023 r. o godz. 16.15 na platformie TEAMS. Spotkanie będzie dotyczyło dziedziny Informatyka techniczna i telekomunikacja, omówione zostaną zagadnienia rozwoju zastosowań metod sztucznej inteligencji w biologii molekularnej i medycynie, przyczyniającego się do poprawy diagnostyki medycznej.

  Prelegentami seminarium będą prof. dr hab. Dariusz Plewczyński (WMiNI), dr hab. inż. Robert Nowak (WEiTI) oraz dr hab. inż. Tomasz Gambin (WEiTI), zaś koreferentami Piotr Wygocki (MIM Fertility) i prof. dr hab. inż. Przemysław Biecek (WMiNI), wydarzenie poprowadzi dr hab. inż. Wojciech Mazurczyk (WEiTI). W celu dołączenia do spotkania należy dokonać rejestracji. Szczegóły znajdują się na stronie internetowej CSZ PW https://www.csz.pw.edu.pl/Media/Files/instrukcja-dolaczania-do-spotkania

  Konkurs na granty w dyscyplinie IŚGiE – marzec 2023

  Rada Naukowa Dyscypliny Inżynieria Środowiska, Górnictwo i Energetyka PW podjęła uchwałę w sprawie przyjęcia regulaminu konkursu na granty badawcze w 2023 r. wspierającego prowadzenie działalności naukowej w dyscyplinie inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka.

  Zapraszamy do zapoznania się z przyjętymi dokumentami:

  Międzynarodowy kurs letni poświęcony funkcjonowaniu sztucznej inteligencji

  Politechnika w Berlinie zaprasza studentów uczelni partnerskich konsorcjum ENHANCE na międzynarodowy kurs letni poświęcony etycznym i poznawczym aspektom funkcjonowania sztucznej inteligencji. Kurs organizowany jest w ramach programu Erasmus+ (Blended Intensive Programme).

  Kurs ma charakter innowacyjny, interdyscyplinarny i eksperymentalny. Stanowi odpowiedź na wyzwania związane z coraz powszechniejszym wykorzystywaniem chatbotów takich jak Replika, ChatGPT czy aplikacji monitorujących nasze zdrowie psychiczne (np. Happify).  REJESTRACJA POTRWA DO: 19 MARCA 2023 r.

  Ogólnopolski konkurs na najlepszą pracę magisterską

  Katedra Techniki Cieplnej Politechniki Śląskiej wraz z partnerami przemysłowymi ogłasza ogólnopolski konkurs na najlepszą pracę magisterską dotyczącą zastosowania metod obliczeniowych do symulacji procesów cieplno-przepływowych.

  Na tegoroczną edycję konkursu można przesyłać prace magisterskie i wyróżniające się prace inżynierskie obronione między 1.01.2022 a 31.12.2022

  Termin nadsyłania prac: 31 marca 2023 roku

  Nagroda NERNST 2023

  Nagroda naukowa im prof Walthera Hermana NERNSTA za osiągnięcia naukowe i techniczne związane z procesami elektrochemicznymi

  EDYCJA 2023 !!!

  Walther Hermann Nernst (ur. 25 czerwca 1864 w Wąbrzeźnie, zm. 18 listopada 1941 w Zibelle, obecnie Niwica) – urodzony na terenie Polski fizyk i chemik niemiecki, laureat Nagrody Nobla z chemii w 1920 roku. Był profesorem uniwersytetów w Getyndze i Berlinie oraz dyrektorem Instytutu Fizyki w Berlinie. Zajmował się w pracy naukowej termodynamiką ciała stałego, elektrochemią i teorią roztworów. W roku 1886 wraz z Albertem von Ettingshausenem (1850–1932) odkrył zjawisko termomagnetyczne, znane też jako zjawisko Nernsta lub zjawisko Nernsta-Ettingshausena. Skonstruował tzw. lampę Nernsta (1889), emitującą światło zbliżone do dziennego i stanowiące pośrednie ogniwo między żarówką z żarnikiem węglowym a żarówką z żarnikiem metalowym. W 1906 sformułował tzw. trzecią zasadę termodynamiki (nazywaną też zasadą Nernsta), określającą charakter zmian wielkości termodynamicznych w temperaturach bliskich zera bezwzględnego. Podał też prawo podziału, określane często współcześnie jako prawo podziału Nernsta. Efektem jego prac nad elektrochemią są równania znane jako równanie Nernsta i równanie Nernsta-Einsteina. W 1887 roku przedstawił koncepcję opisu matematycznego zasady działania ogniwa paliwowego w formie znanej i stosowanej dzisiaj jako równanie Nernsta.

  Regulamin Nagrody NERNSTA

  Formularz wniosku o przyznanie Nagrody

  Karta oceny wniosku

  Ochrona danych osobowych

  Lista Laureatów Nagrody

  Aktualny skład Kapituły Nagrody NERNSTA

  Zgłoszenia przyjmowane są wyłącznie drogą elektroniczną poprzez wysłanie do dnia 31.03.2023 dokumentacji wniosku na adres email: nernst@ien.com.pl. Zgłoszenia przesłane po terminie oraz zgłoszenia niekompletne nie będą rozpatrywane.

  Nagroda dla profesor Doroty Chwieduk

  2022-12-24 17_11_21-Nagroda dla profesor Doroty Chwieduk _ Ogłoszenia ITC _ ITC _ eZ Publish - ITC A

  Organizacja The World Renewable Energy Network przyznała profesor Dorocie Chwieduk nagrodę  Life Pioneer Award w uznaniu wybitnych osiągnięć w promowaniu energii odnawialnej na całym świecie.

  20-ty światowy Kongres World Renewable Energy, 26-30 lipca 2021 roku, Lizbona